Kvalitetan  i pouzdan instrument je preduvjet za uspješan rad. Prilikom odabira odgovarajućeg aparata i pribora pomoći će tim konzultanata / distributera:

  • Mirza Velagić

    Direktor / Tehnička podržka

    Balance / Scale, Titrator, pH / Condutivity / DO, Refractometer / Densitometer, Memmert Heating unit, UV-VIS, AAS, Dissolution