M E D A je organizovana na principima modernog inžinjeringa. U svom procesu rada,  M E D A striktno primjenjuje savremenu kompjutersku tehnologiju, Kontrolu Kvaliteta (QC) i Osiguranje Kvaliteta (QA). Iskustvo i obrazovni nivo osoblja obezbjeđuje zavidan nivo usluga i radova u realizaciji Projekata srednje vrijednosti, počev od njhove “ Konceptualne faze” do njhove realizacije po principu “Ključ u ruke”.


M E D A je društvo za servis i nabavu laboratorijske opreme, te ostalog potrošnog materijala i kemikalija u Sarajevu, Bosna i Hercegovina.

M E D A u sklopu je u mogućnosti da ponudi slijedeće usluge:

  • Izbor, nabavka i isporuka laboratorijskog namještaja,
  • Izbor , nabavka i isporuka opreme i instrumenata za funkcionalni rad laboratorija,
  • Izbor, nabavka i isporuka laboratorijskog posuđa i pribora,
  • Izbor, nabavka i isporuka kemikalija,
  • Obuka kadrova Kupca,
  • Obezbjeđenje rezervnih usluga i rezervnih dijelova za isporučenu opremu.
  • Konsultantske usluge.

Osnovni podatki:


M E D A  d.o.o.

Adresa sjedišta firme:

Antuna Hangija br.6 – PO
71000 SARAJEVO, Bosna i Hercegovina


Delovni čas:
pon – pet od 8:00 do 16:00 

Tel.: (+ 387 33) 22 11 15
Fax.: (+ 387 33) 22 11 14
Mobile: (+ 387 61) 190-550
E-mail: info@meda.ba


Datum registracije: 01. Juni. 1999, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Kapital firme: 50,000.00 KM

Oblik vlasništva: 100,00 % privatno, g-din Matjaž Golič

Odgovorno osoblje: Velagić Mirza, dipl. ing. hem. na funkciji Direktora,

Identifikacijski br.: 4200104360002
Sudski br.: 065-0-Reg-17-002869
Mat. registarski br.: 65-01-0659-17

TRR :
Privredna banka d.d. Sarajevo: 1011010000012355