M E D A je organizovana na principima modernog inžinjeringa. U svom procesu rada,  M E D A striktno primjenjuje savremenu kompjutersku tehnologiju, Kontrolu Kvaliteta (QC) i Osiguranje Kvaliteta (QA). Iskustvo i obrazovni nivo osoblja obezbjeđuje zavidan nivo usluga i radova u realizaciji Projekata srednje vrijednosti, počev od njhove “ Konceptualne faze” do njhove realizacije po principu “Ključ u ruke”.


M E D A je društvo za servis i nabavu laboratorijske opreme, te ostalog potrošnog materijala i kemikalija u Sarajevu, Bosna i Hercegovina.

M E D A u sklopu je u mogućnosti da ponudi slijedeće usluge:

 • Izbor, nabavka i isporuka laboratorijskog namještaja,
 • Izbor , nabavka i isporuka opreme i instrumenata za funkcionalni rad laboratorija,
 • Izbor, nabavka i isporuka laboratorijskog posuđa i pribora,
 • Izbor, nabavka i isporuka kemikalija,
 • Obuka kadrova Kupca,
 • Obezbjeđenje rezervnih usluga i rezervnih dijelova za isporučenu opremu.
 • Konsultantske usluge.

POLITIKA KVALITETA

 • Kontinuirano ispitivati, identificirati i ispunjavati zahtjeve i očekivanja kupaca, koristeći sve svoje raspoložive resurse
 • Osigurati kontinuiran razvoj i stalno unapređivanje imidža uspješne i pouzdane kompanije,
 • Težiti ka poslovnoj izvrsnosti uz stalno poboljšanje kvaliteta proizvoda i kvaliteta u svim segmentima poslovanja uz poštivanje pripadajućih zakonskih propisa i interno postavljenih zahtjeva,
 • Upravljati kvalitetom na svim organizacionim nivoima i u svim poslovnim procesima uz stalno poboljšanje sistema upravljanja kvalitetom i razmišljanje zasnovano na riziku.
 • Težiti stalnom rastu životnog standarda zaposlenika

Poslovna Politika kvaliteta će se ostvarivati kroz realizaciju sljedećeh strateških ciljeva kvaliteta:

 • Kontinuirano unaprijeđivanje asortimana i kvaliteta proizvoda koje nudimo tržištu
 • Kontinuirano unapređenje sistema povratnih informacija o zahtjevima i zadovoljstvu kupaca u cilju povećanja sposobnosti kompanije za njihovo ispunjenje.
 • Kontinuirana motivacija i stručno doosposobljavanje zaposlenika te uključivanje istih u proces stalnog unapređenja kvaliteta,
 • Uspostavljanje snažnih partnerskih odnosa i uključivanje dobavljača u naš sistem upravljanja kvalitetom
 • Izgradnja, implementacija, razvoj i stalno poboljšanje sistema upravljanja kvalitetom

Krovne ciljeve ostvarivati kroz definiranje i realizaciju godišnjih mjerljivih ciljeva.

  MEDA d.o.o. Sarajevo

Direktor, Mirza Velagić

Osnovni podaci:


M E D A  d.o.o.

Adresa sjedišta firme:

Antuna Hangija br.6 – PO
71000 SARAJEVO, Bosna i Hercegovina


Delovni čas:
pon – pet od 8:00 do 16:00 

Tel.: (+ 387 33) 22 11 15
Fax.: (+ 387 33) 22 11 14
Mobile: (+ 387 61) 190-550
E-mail: info@meda.ba


Datum registracije: 01. Juni. 1999, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Kapital firme: 50,000.00 KM

Oblik vlasništva: 100,00 % privatno, g-din Matjaž Golič

Odgovorno osoblje: Velagić Mirza, dipl. ing. hem. na funkciji Direktora,

Identifikacijski br.: 4200104360002
Sudski br.: 065-0-Reg-17-002869
Mat. registarski br.: 65-01-0659-17

TRR :
Privredna banka d.d. Sarajevo: 1011010000012355